Całym zdaniem?

Jan Pilich

Poradnik Językowy 10/1969 s. 588-590
Dział: Język polski w szkole