Jeszcze o gradacji (Bożena Zienkiewicz-Tomankowa, Spójniki parataktyczne wyrażające stosunki gradacyjne we współczesnym języku rosyjskim, Kraków 1968)

Grzegorz Walczak

Poradnik Językowy 10/1969 s. 602-606
Dział: Recenzje