Odpowiadając na pismo... Piekarniczy — piekarski. Pozyskiwanie drewna? Obierz. O Białymbłocie. Imię i nazwisko w wołaczu

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1969 s. 610-614
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów