Modny wyraz – przymiotnik wirtualny (w zestawieniu z przymiotnikiem niemieckim virtuell oraz rosyjskim virtual'nyj)

Aleksander Kiklewicz

Poradnik Językowy 1/2006 s. 14-28
Dział: Artykuły i rozprawy