Funkcja poznawcza języka w jej projekcjach społecznych. I. Język jako narzędzie myśli i działania

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1970 s. 61-70
Dział: Artykuły