Michał Jaworski, Nauczanie gramatyki języka ojczystego w szkołach podstawowych: studium porównawcze (na podstawie materiałów z Polski, ZSRR, Czechosłowacji, NRD, NRF, Austrii, Francji, Belgii i Szwajcarii), Warszawa 1969

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 2/1970 s. 103-106
Dział: Recenzje