Nauka o języku w nowym podręczniku języka polskiego dla kl. V szkoły podstawowej (Maria Nagajowa, Aniela Świerczyńska, W naszej ojczyźnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla kl. V, Warszawa 1969

Edward Breza

Poradnik Językowy 2/1970 s. 108-111
Dział: Recenzje