Administratywista? Socha — znaczenia wyrazu. Wypadek — przypadek. Łąki szumiące (a nie: kwitnące). Mnogość

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1970 s. 123-127
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów