Funkcja poznawcza języka w jej projekcjach społecznych. II. Współzależność funkcjonowania dwóch systemów sygnałów

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3/1970 s. 129-138
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
o-ob--ika/-yka-iczny/-yczny-iczy-ski-niczy-istyczny