Językowy obraz psa (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego)

Lisa Palmes

Poradnik Językowy 1/2006 s. 42-56
Dział: Artykuły i rozprawy