Mieczysław Karaś, Toponimia Wysp Elafickich na Adriatyku, Wrocław 1968

Paweł Smoczyński

Poradnik Językowy 3/1970 s. 175-179
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ica/-yca-ina/-yna-evica-evina-ič-ka-ec-in--ov-/-ev--ovo-ino-ch-