O odmianie imion i nazwisk. Opady deszczowe. Lecimy samolotem. Cytat — cytata. Konsekwencji — konsekwencyj. Dziś, dzisiaj. Odmiana nazwiska Pocenty. Autokonsumpcyjny, fragmentacja, odłogować

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1970 s. 191-199
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów