Funkcja poznawcza języka w jej projekcjach społecznych. III. Zdrowy rozsądek a wyczucie stylu i rozumienie form językowych

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 4/1970 s. 201-214
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-la