Typy błędów leksykalnych. III. Kryterium funkcjonalne a uzualne w ocenie metaforycznych zastosowań wyrazów

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 4/1970 s. 215-221
Dział: Artykuły