Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Kod parafonetyczny

Janusz Stanisław Bień

Poradnik Językowy 4/1970 s. 222-225
Dział: Artykuły