Dobieranie właściwych związków frazeologicznych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 4/1970 s. 239-241
Dział: Język polski w szkole