Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1969 roku

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 4/1970 s. 242-258
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
-anie-anyo-ob-przy--ьsk--ik/-yk-isko/-ysko-ina/-yna