Hubert Górnowicz, Studia nad rodowymi nazwami miejscowymi w języku polskim na tle innych języków słowiańskich (synteza), Gdańsk 1968

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 4/1970 s. 259-263
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-k--owski/-ewski-ice/-yce