Maria Nalepińska, Jak mówić i pisać poprawnie. Zbiorek porad językowych, wyd. VIII, Warszawa 1969

Witold Kochański

Poradnik Językowy 4/1970 s. 263-266
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-wszy-szy