Wielkie i małe litery w nazwach instytucji. W Orle czy w Orzole? Integralna ochrona sądów. Wykonanie zgodne ze złożonymi protokołami. Siećmi — sieciami? Rzeka Marica. Na dziesięć złotych? Ręcami. Nadszarpnięty stan zdrowia

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1970 s. 271-276
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów