Funkcja poznawcza języka w jej projekcjach społecznych. IV. O postrzeżeniach i pojęciach w treści znaczeniowej i w budowie wyrazów

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1970 s. 280-289
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ątko-ec-oń