VI Forum Kultury Słowa w Katowicach – ważne wydarzenie w kształtowaniu polskiej polityki językowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Monika Kącka

Poradnik Językowy 1/2006 s. 68-79
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki