O tożsamości leksykalnej czasowników typu pisać : napisać

Cezar Piernikarski

Poradnik Językowy 5/1970 s. 297-309
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
za-z-s-wy-na-o-u-po-prze-ob-ze-do-