Z dzisiejszych gwar Lubelszczyzny. Jak si udbywału dawnij wyseli w Rachaniach [Rachanie, pow. Tomaszów Lubelski]

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 5/1970 s. 328-332
Dział: Teksty gwarowe