Polonistyka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Brnie

Jarmil Pelikán

Poradnik Językowy 5/1970 s. 333-334
Dział: Sprawozdania