Czasowniki inicjalne w języku polskim (na materiale czasowników z przedrostkiem za-)

Jadwiga Stawnicka

Poradnik Językowy 2/2006 s. 3-17
Dział: Artykuły i rozprawy