Łubiana — właściwa nazwa kaszubskiej wsi. Porównanie ciepeł. Smacznego. Nauczka. Parę. Życzenia dla pani magister. Odwrotnie, zwrotnie, odwrotną pocztą? Cztery domy — pięć domów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1970 s. 349-355
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów