Funkcja poznawcza języka w jej projekcjach społecznych. V. Budowa słowotwórcza wyrazów a integracyjna funkcja mózgu

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1970 s. 357-364
Dział: Artykuły