Nazwisko Maludy i gwar. maludy»malutki«

Bogusław Kreja

Poradnik Językowy 6/1970 s. 386-389
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-k--utki-udy-uśki-usi