Z dzisiejszych gwar Lubelszczyzny. U bileniu chałupy [Rachanie, pow. Tomaszów Lubelski]

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 6/1970 s. 399-399
Dział: Teksty gwarowe