Słownictwo pochodzenia węgierskiego we współczesnej polszczyźnie

Katalin Török

Poradnik Językowy 2/2006 s. 18-39
Dział: Artykuły i rozprawy