Maria Kniagininowa, Walery Pisarek, Poradnik językowy. Podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji, wyd. drugie, poprawione, Kraków 1969

Witold Kochański

Poradnik Językowy 6/1970 s. 400-403
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-owa/-ewa-ówna/-ewna