Halina Satkiewicz, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka polskiego, Warszawa 1969

Jadwiga Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 6/1970 s. 403-406
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-nik-arz