Stopień zgodności... z rozsądkiem [Jolanta Kowalewska, Stopień zgodności niektórych syntagm rosyjskich i polskich w oryginale "Ruskogo Lesa" L. Leonowa i w przekładzie J. Dmochowskiej, "Językoznawca" 1969, nr 20, s. 24-33]

Halina Milejkowska

Poradnik Językowy 6/1970 s. 411-413
Dział: Recenzje