Funkcja poznawcza języka w jej projekcjach społecznych. VI. Pożegnanie z „psychologizmem” i perspektywy nowych syntez w poznawaniu językowej działalności człowieka

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1970 s. 425-432
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-enie-anie-cie