Ukraińska Eneida Iwana Kotlarewskiego w 200-lecie urodzin poety (1769—1969)

Mikołaj Piliński

Poradnik Językowy 7/1970 s. 436-442
Dział: Artykuły