Krytyczna analiza porównawcza wybranych słowników (na przykładzie prezentacji internacjonalizmów)

Zuzanna Jakubowska

Poradnik Językowy 2/2006 s. 40-52
Dział: Artykuły i rozprawy