Kilka uwag o definicjach w dwujęzycznym słowniku Mączyńskiego

Krystyna Krycińska

Poradnik Językowy 7/1970 s. 449-458
Dział: Artykuły