Kamerować i kamerowany

Jan Miodek

Poradnik Językowy 7/1970 s. 466-467
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
skamerowanysfilmowanie