Z dzisiejszych gwar Małopolski. Teksty gwarowe z Pątnowa Wieluńskiego. Uo Twardoskim [Pątnów, pow. Wieluń]

Piotr Bąk

Poradnik Językowy 7/1970 s. 471-472
Dział: Teksty gwarowe