Zenon Klemensiewicz, Studia syntaktyczne, część druga, Wrocław 1969

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 7/1970 s. 473-476
Dział: Recenzje