Janina Wójtowicz, Leszek Szkutnik, Gramatyka polska w dialogach (skrypt dla cudzoziemców), Warszawa 1969; Janina Wójtowicz, Policz to po polsku. Odmiana polskiego liczebnika w dialogach, Warszawa 1969

Zbigniew Kościelak

Poradnik Językowy 7/1970 s. 476-479
Dział: Recenzje