Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 7/1970 s. 484-487
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
Sadzewicz/Szadzewiczowa-anka-ówka-owa/-ewa-cki-ski-icz-ówna/-ewna