Komu czy dla kogo? Piętno. Osoba, osobnik. Wieś Bujaków — pochodzenie nazwy. Czy uczyć się języków obcych? Mi, mnie. Ta strona — w tę stronę. Obsługa przez personel? Być proszonym. Droga zakopiańska

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1970 s. 488-495
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów