Który wyraz oddziałał bezpośrednio na powstanie formacji krążownik (: krążyć)?

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 8/1970 s. 512-520
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ca-ownik-nik-ek-iciel/-yciel-ak-dło-owiec-ow-