Z dzisiejszych gwar Małopolski. Uo świnty Giynowefie [Pątnów Wieluński, pow. Wieluń]

Piotr Bąk

Poradnik Językowy 8/1970 s. 525-526
Dział: Teksty gwarowe