Międzynarodowa Konferencja Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Lingwistycznego (Jadwisin od 18.V.—31.V.1970 r.)

Anna Basara

Poradnik Językowy 8/1970 s. 527-530
Dział: Sprawozdania