Władysław Kupiszewski, Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego, Wrocław 1969

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 8/1970 s. 531-533
Dział: Recenzje