Alfred Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. I, Kraków 1969

Jan Basara

Poradnik Językowy 8/1970 s. 533-534
Dział: Recenzje