Adres miejsca zamieszkania? Ekspozycja — wystawa. Chicago. Spostrzegać a postrzegać — o różnicy znaczeniowej. Dzwon — dzwonu. Ad astra — z astronautami

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1970 s. 541-544
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów